Advokat i Leknes - for deg som bor i Nordland eller andre steder

Siden oppstarten i 2016 har filosofien og verdivalget vært å utøve solid juridisk håndverk basert på fagkunnskap og hardt arbeid. Å kjøpe advokattjenester er tillitsbasert. Som oppdragsgiver og kunde, skal du sees, høres og forstås – Advokatkontoret 101 skal ivareta dine interesser og dine rettigheter.

De fagområdene Advokatkontoret 101 håndterer krever god forståelse for kunden og kundens situasjon. På tilsvarende måte må motparten og motpartens situasjon forstås for å kunne gi deg best mulig råd og veiledning.

Det juridiske språket kan være vanskelig å forstå. I kommunikasjonen med kunden legger Advokatkontoret 101 vekt på at informasjonen og rådgivningen i saken skal presenteres enkelt og uformelt. Snakker man samme språk, vil det erfaringsmessig bidra til at man i fellesskap raskt kommer frem til det som er kjernen i saken. Da er det også lettere å ivareta dine interesser og rettigheter best mulig.

Advokatkontoret 101 jobber i hovedsak med disse sakstypene:

  • Avtale og kontraktsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Arbeidsrett
  • Strafferett
  • Arverett og generasjonsskifte
  • Skilsmisse og samlivsbrudd
  • Eiendomsmegling

Advokatkostnader

Når en kunde tar kontakt med ønske om bistand, inngås det en oppdragsavtale som legger premissene for oppdraget, også prisen. Prisen avhenger av sakens art og kompleksitet, men veiledende timespris er kr. 2.000 inkl mva. Det kan være krevende å anslå hvor mange timer det går med til et oppdrag, særlig gjelder dette i saker hvor det er uenighet mellom partene. Målsettingen er uansett den samme, å levere en best mulig tjeneste til klart konkurransedyktig pris.

Advokatkontoret 101 holder til i Leknes, midt i Lofoten. De fleste kundene har adresse i Nordland fylke, men vi betjener i det daglige kunder fra hele Norge.

Har du spørsmål om en sak som faller innenfor Advokatkontoret 101s fagområder? Du kan helt uforpliktende ta kontakt pr telefon (400 90 101) eller e-post (start@advokat101.no) for mer informasjon om din situasjon og dine rettigheter.