Fast eiendoms rettsforhold

Kontakt oss
Foto: Vidar Lysvold

Fast eiendom gjelder varige og ofte store verdier. Problemstillingene er mange og ulike.

Det lange tidsperspektivet gjør at det for eksempel kan oppstå spørsmål om hvem som er rette eier. Er det den grunnboken peker ut som eier, eller har noen hevdet eiendomsrett til fortrengsel for andre?

Tomtefeste gir også grobunn for uenighet. Har fester krav på innløsning av tomten? Og kan grunneieren uten videre doble festeavgiften?

En gang iblant dukker det opp at det er gjort avtaler som går på tvers av ufravikelige lovbestemmelser, hva da?

Det oppstår i stadig større utstrekning uenighet mellom naboer. Hvor går eiendomsgrensene egentlig og hvem skal vedlikeholde gjerdet? Kan naboen kreve at du fjerner et tre på din eiendom?

Eier du eiendom sammen med en eller flere andre? I slike sameier kan det oppstå slitasje og uenighet mellom sameierne. Det kan derfor lønne seg å opprette vedtekter som regulerer samarbeidet mer i detalj enn det som følger av sameigelova. Eller, er du kommet i en situasjon der du ønsker oppløsning av sameiet?

Spørsmålene og problemstillingene omkring fast eiendoms rettsforhold er ofte kompliserte. Advokatkontoret 101 har særlig interesse for og erfaring med slike komplekse problemstillinger, og bistår jevnlig med å finne så smidige løsninger som mulig, alltid med oppdragsgivers rettigheter og interesser for øyet. Om nødvendig brukes tvisteloven eller skjønnsloven for å få hjelp fra domstolen til å få en rettslig avklaring av saken.

Har du spørsmål om din eiendom? Ta kontakt for råd og veiledning om hvordan vi i felleskap kan finne en løsning sammen.

Kontakt oss

Hjelpeartikler

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.