Advokatkontoret 101 er lokalisert i Leknes i Lofoten og yter juridisk rådgivning, advokattjenester og eiendomsmeglingstjenester til kunder i hele Norge

FagområderKontakt oss
Foto: Vidar Lysvold

Fagområder

Hva vi kan hjelpe deg med
Foto: Vidar Lysvold
Et vakkert bilde av en fotballbane i Lofoten tatt av Vidar Lysvold

Om oss

Advokatkontor i Lofoten

Advokatkontoret 101 holder til i Leknes, midt i Lofoten. Selskapet ble stiftet av advokat MNA Knut-Inge A. Myklebust i 2016, og er basert på tradisjonelle verdier som solid juridisk håndverk, faglig kyndighet og hardt arbeid – for deg og din saks skyld.

Det grunnleggende er tillitsforholdet mellom advokaten og klienten. Du skal føle og oppleve at du blir sett og forstått. Dine interesser og rettigheter skal ivaretas.

Advokatkontoret 101 arbeide ofte sammen med mennesker som er i krevende situasjoner. Det legges derfor stor vekt på en enkel og uformell tilnærming til kunder og andre.

Blir vi enige om at det skal ytes bistand, inngås en oppdragsavtale om hva bistanden omfatter og kostnadene ved dette med videre. Kostnadene vil variere avhengig av sakens art og kompleksitet. Advokatsalæret er i utgangspunktet knyttet til tidsbruk, og minste timeenhet er 15 minutter. Utlegg i saken kommer i tillegg.

Er du usikker på om du trenger advokatbistand eller juridisk rådgivning? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer

Om oss

Når bør du kontakte advokat?

Mange venter for lenge med å søke råd hos advokat. Med juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt kan du i langt større grad planlegge og ta høyde for ulike forhold som kan melde seg underveis. Målsettingen må være å løse situasjonen før den tilspisser seg for mye og dermed begrense risikoen for tap.

Men også om du er sent ute, er Advokatkontoret 101 parat til å bistå med råd og grep som tar sikte på å verne om og fremme dine interesser og rettigheter.

Ta kontakt
En statue av et hode som er opp ned

Nyheter

Artikler
Hva er kjøpsrett?

Hva er kjøpsrett?

Kjøpsrett er en grunnleggende del av avtaleretten. Et bilde som illustrerer dette er at den ene parten skal overdra et objekt, for eksempel en mobiltelefon, mot at den andre betaler et vederlag i penger.

Les mer
Hva er husleierett?

Hva er husleierett?

Utleie av bolig og utleie av lokaler er underlagt husleieloven. Både leietager og utleier bør kjenne reglene i husleieloven. Men det kan være krevende nok, også for jurister, å lese og ikke minst forstå bestemmelsene.

Les mer
Hvem har rett til arv?

Hvem har rett til arv?

Etter arveloven har avdødes slektsarvinger, ektefellen og i noen tilfelle avdødes samboer rett til å overta deler av avdødes formue. Disse omtales gjerne som legalarvinger. I tillegg kan det være at det er opprettet testament som gir andre enn legalarvingene rett til arv.

Les mer

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.