Avtale og kontraktsrett

Kontakt oss
Foto: Vidar Lysvold

I det daglige inngår de fleste av oss rettslig forpliktende avtaler uten å tenke nevneverdig over det.

Mange kjøper for eksempel en brukt personbil av privatpersoner, uten å være klar over at kjøpsloven – på sentrale områder – skiller seg fra forbrukerkjøpsloven som gjelder ved kjøp av brukt personbil fra en forhandler.

Mange leier også bolig uten å være kjent med reglene i husleieloven. Det er viktig med en god leiekontrakt som sikrer både utleiers og leietakers rettigheter ved utleie av bolig eller lokaler.

Andre ganger ligger det grundigere overveielser bak, særlig ved kjøp fast eiendom eller når næringsdrivende inngår avtaler seg imellom om kjøp, salg eller utvikling av et produkt eller en vare.

Som en naturlig del av virksomheten, bistår Advokatkontoret 101 både privatpersoner og bedrifter med råd og veiledning i forbindelse med inngåelse av enkle og mer kompliserte avtaler.

Ikke sjelden oppstår det uenighet mellom partene etter at avtale er inngått. Uenigheten kan gjelde alt fra om det er inngått en bindende avtale, til hvordan avtalen på enkelte punkter er å forstå. Problemstillingene er mange og kompliserte.

Advokatkontoret 101 yter også bistand til privatpersoner og selskaper som har endt opp i en tvist som springer ut av en avtale.

Er du i ferd med å inngå en avtale og er usikker på formuleringer i kontrakten? Fullføres ikke avtalen i tråd med forventningene? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Hjelpeartikler

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.