Foto: Vidar Lysvold
Hva er avtalerett og obligasjonsrett?

Hva er avtalerett og obligasjonsrett?

Ordet avtalerett peker vanligvis tilbake til regler som reguler inngåelse av avtaler, tolking av avtaler, regler om ugyldighet og regler om lemping av avtaler.

Les mer
Hva er kjøpsrett?

Hva er kjøpsrett?

Kjøpsrett er en grunnleggende del av avtaleretten. Et bilde som illustrerer dette er at den ene parten skal overdra et objekt, for eksempel en mobiltelefon, mot at den andre betaler et vederlag i penger.

Les mer
Hva er naborett?

Hva er naborett?

Å være eier av en eiendom innebærer at man har en bestemmelsesrett over den. Men man vil raskt erfare at denne bestemmelsesretten ikke er unntaksfri.

Les mer
Hva er husleierett?

Hva er husleierett?

Utleie av bolig og utleie av lokaler er underlagt husleieloven. Både leietager og utleier bør kjenne reglene i husleieloven. Men det kan være krevende nok, også for jurister, å lese og ikke minst forstå bestemmelsene.

Les mer
Hvem har rett til arv?

Hvem har rett til arv?

Etter arveloven har avdødes slektsarvinger, ektefellen og i noen tilfelle avdødes samboer rett til å overta deler av avdødes formue. Disse omtales gjerne som legalarvinger. I tillegg kan det være at det er opprettet testament som gir andre enn legalarvingene rett til arv.

Les mer
Hva er rettsforhold?

Hva er rettsforhold?

I det daglige omgås vi hverandre uten å legge særlig merke til at det aller meste har en rettslig side. Reglene ligger der, nærmest som et usynlig nettverk, klare til å gripes til når det oppstår et problem.

Les mer

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.