Tvisteløsning og prosedyre

Kontakt oss
Foto: Vidar Lysvold

Tvisteløsning, forhandlinger og om nødvendig prosess for domstolen er kjerneområdet for Advokatkontoret 101.

Denne kompetansen inngår som en naturlig del av bistanden innenfor feltene fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, naborett, avtalerett, kjøpsrett, husleierett, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd/skilsmisse, arverett og arbeidsrett.

Dette handler om å være i forkant, hvor erfaring med og evne til langsiktig og strategisk tenkning spiller en hovedrolle. Kunnskapen og erfaringen brukes aktivt i den juridiske rådgivningen for å forebygge uenighet og redusere skadefølgen av uoverensstemmelser.

Når det gjelder holdninger til og opptreden overfor motparten og domstolen, styres dette av verdier som saklighet og troverdighet. Derigjennom ivaretas dine interesser.

Om problemstillingen er liten eller stor, komplisert eller oversiktlig er ikke av betydning. Advokatkontoret 101 er her for å gi deg veiledning og råd.

Ta kontakt så finner vi en løsning som ivaretar deg på best mulig måte.

Kontakt oss

Hjelpeartikler

Ingen artikler ble funnet.

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.