Om
Advokatkontoret 101

FagområderKontakt oss
Foto: Vidar Lysvold
Foto: Vidar Lysvold
Et vakkert bilde av en fotballbane i Lofoten tatt av Vidar Lysvold
Advokatkontor i Lofoten

Advokatkontoret 101 holder til i Leknes, midt i Lofoten. Selskapet ble stiftet av advokat MNA Knut-Inge A. Myklebust i 2016, og er basert på tradisjonelle verdier som solid juridisk håndverk, faglig kyndighet og hardt arbeid – for deg og din saks skyld.

Det grunnleggende er tillitsforholdet mellom advokaten og klienten. Du skal føle og oppleve at du blir sett og forstått. Dine interesser og rettigheter skal ivaretas.

Advokatkontoret 101 arbeide ofte sammen med mennesker som er i krevende situasjoner. Det legges derfor stor vekt på en enkel og uformell tilnærming til kunder og andre.

Blir vi enige om at det skal ytes bistand, inngås en oppdragsavtale om hva bistanden omfatter og kostnadene ved dette med videre. Kostnadene vil variere avhengig av sakens art og kompleksitet. Advokatsalæret er i utgangspunktet knyttet til tidsbruk, og minste timeenhet er 15 minutter. Utlegg i saken kommer i tillegg.

Er du usikker på om du trenger advokatbistand eller juridisk rådgivning? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.