Arverett og generasjonsskifte

Kontakt oss
Foto: Vidar Lysvold

Deling av formue etter et dødsfall kan være krevende. Det er en kjensgjerning at arvekonflikter lett oppstår, og at frontene kan bli steile.

Advokatkontoret 101 er trent i å arbeide sammen med mennesker i krevende situasjoner, har en likefrem tilnærming til kunder og andre og bistår med private dødsboskifter, rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Noen av de uenighetene som kan oppstå etter et dødsfall kan unngås, for eksempel ved å opprette et testament. Noen ganger kan det kanskje til og med være tilstrekkelig å snakke med familien om hvordan man ønsker at oppgjøret skal foregå etter ens død.

Advokatkontoret 101 gir jevnlig råd og veiledning om utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifter.

Har du spørsmål om arv, testament eller generasjonsskifte? Ta kontakt.

Kontakt oss

Hjelpeartikler

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss i dag om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.