Alle må ha et sted å bo, et hjem. Noen eier boligen selv (enebolig eller selveierleilighet), eller andeler i et borettslag som gir rett til en bestemt bolig (borettslagsleilighet). Andre leier boligen. I næringsvirksomhet er leie av lokaler vanlig.

Utleie av bolig og utleie av lokaler er underlagt husleieloven. Både leietager og utleier bør kjenne reglene i husleieloven. Men det kan være krevende nok, også for jurister, å lese og ikke minst forstå bestemmelsene.

For utleie av bolig må man være oppmerksom på at enkelte av husleielovens bestemmelser går foran det leietager og utleier har avtalt. Da må man være oppmerksom på at det er en forskjell mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler for utleiers adgang til å si opp avtalen. Og selv om husleielovens bestemmelse om oppsigelsesfrist kan fravikes i avtalen, må alltid utleiers oppsigelse av avtalen være skriftlig.

Det kan altså være penger å spare ved å ha god kjennskap til bestemmelsene. Og det kan være penger å tape ved å ikke sette seg inn i regelverket.

Det er derfor ikke bare viktig med en god leiekontrakt som sikrer utleiers og leietakers rettigheter ved utleie av bolig eller lokaler. Det er viktig å ivareta dette fra begynnelse til slutt. Advokatkontoret 101 tilbyr juridisk rådgivning og bistand som dekker hele prosessen, fra leieforholdets begynnelse til leieforholdets slutt. Alt fra rådgivning ved inngåelse av kontrakten, overleveringen, leieregulering, fremleie, oppsigelse, utkastelse og tilbakeleveringen.

Har du et husleieproblem? Ta kontakt!

Les mer om fast eiendoms rettsforhold her