Hva er et rettsforhold? Samfunnet består av individer, fysiske personer så vel som selskaper og organisasjoner (juridiske personer). I det daglige omgås vi hverandre uten å legge særlig merke til at det aller meste har en rettslig side. Reglene ligger der, nærmest som et usynlig nettverk, klare til å gripes til når det oppstår et problem.

Blir det aktuelt å bruke disse reglene i en situasjon, et forhold om man vil, omtales dette gjerne som et rettsforhold. For at det skal foreligge et rettsforhold, må det altså foreligge en faktisk situasjon og en rettsregel som dermed kommer til anvendelse.

Det blir dermed klart at alle til enhver tid er involvert i en rekke rettsforhold. Og det kommer stadig nye rettsforhold til, for eksempel ved at man inngår en ny arbeidsavtale. Samtidig går andre rettsforhold til grunne, for eksempel på grunn av foreldelse.

Les mer om avtale og kontraktsrett her