Hvem som er å anse som arving følger i de fleste tilfelle direkte av arveloven. Disse omtales gjerne som legalarvinger. I tillegg kan arveretten følge av gyldig opprettet testament, derav betegnelsen testamentsarving.

Etter arveloven har først og fremst avdødes barn (livsarvinger), ektefellen og i noen tilfelle avdødes samboer rett til å overta deler av avdødes formue.

Mellom livsarvingene fordeles avdødes formue deles likt, etter at ektefellen eller samboerens arverett er ivaretatt.

Dersom avdøde ikke hadde barn, arver foreldrene eventuelt søsken avdødes formue. Dersom avdødes foreldre lever, deles arven likt mellom dem. Er en av foreldrene døde, arver den gjenlevende forelderen halvparten. Den andre halvparten arver avdødes søsken. Hadde ikke avdøde søsken, vil altså den gjenlevende forelderen alene arve avdøde. Men også i disse tilfellene må det tas hensyn til eventuell ektefelles eller samboers arverett.

Helt til sist, dersom avdøde hverken hadde livsarvinger, foreldre eller søsken, da er det avdødes besteforeldre eller etterkommere etter disse inn som arvinger. Også i disse tilfellene må ektefelles eller samboerens arverett has i mente.

Fjernere etterkommere av besteforeldre enn deres barnebarn (fettere og kusiner av arvelater), har ikke arverett i etter arveloven.

Ektefeller arver som minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp, men inntil ¼ av avdødes formue dersom avdøde hadde barn. Dersom avdøde ikke hadde barn arver ektefellen halvparten av formuen.

For at en ektefelles arverett skal falle bort, må det være sendt krav om separasjon til statsforvalteren. Er separasjonskravet sendt i brevpost, er det likevel avgjørende om statsforvalteren har mottatt brevet.

For samboere er regelen at man må ha eller vente felles barn for å ha lovbestemt rett til arv etter avdøde. Og selv da er arven begrenset til fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

I dag består den tradisjonelle kjernefamilien gjerne av mine, dine og våre barn. Er dette situasjonen bør man heller tidlig vurdere om det er behov for å opprette testament og ektepakt alternativt samboeravtale for å sikre at ikke et brått og uventet dødsfall får uoverkommelige økonomiske konsekvenser for ektefelle/samboer.

Les mer om arverett og generasjonsskifte her