Arverett - Profesjonell og konstruktiv bistand

Arv kan for mange være et krevende tema. Ikke bare har man sorgen etter et dødsfall. I tillegg må man hanskes med spørsmål om arv. Og de færreste har satt seg inn i bestemmelsene i arveloven.

Problemstillinger om arv og arverett kan være kompliserte og sensitive, også for en advokat. Særlig krevende blir det dersom det er uenigheter mellom arvinger. En tidlig samtale med en advokat som har erfaring med denne sakstypen, kan gi avklaringer som forebygger at uenighet om arvespørsmål bygger seg opp.

Advokatkontoret 101 har erfaringen som kreves for å håndtere slike oppdrag på en ryddig og respektfull måte. Pårørende og arvinger skal føle og oppleve at de blir sett og forstått. Samtidig legges det vekt på tydelig veiledning om hvordan problemstillingen er regulert i arveloven.

Er du usikker på hvilke rettigheter du har i forbindelse med arv? Les mer om arveloven her, eller ta helt uforpliktende kontakt pr telefon eller e-post for mer informasjon.

Sørg for å forebygge problemer

Den tradisjonelle kjernefamilien er i endring. Den nye normalen er kanskje at familien består av mine, dine og våre barn. Dersom dere er i en slik situasjon, bør dere stille dere spørsmål om hvilke økonomiske konsekvenser et dødsfall kan få for lengstlevende. Advokatkontoret 101 har innsikt i slike problemstillinger og gir god rådgivning om hvordan situasjonen bør reguleres, for eksempel i form av gjensidig testament, ensidige gavedisposisjoner mv.

Advokatkostnader Dersom vi blir enige om at det skal ytes bistand i forbindelse med arverett, inngås en oppdragsavtale. Kostnadene vil variere avhengig av sakens art og kompleksitet. Erfaringen viser at det å engasjere en advokat oftest er en lønnsom og god investering.

Advokatkontoret 101 holder til i Leknes, midt i Lofoten. De fleste kundene har adresse i Nordland fylke, men vi betjener i det daglige kunder fra hele Norge.